Dự án Golden Palm

Tên dự án: Golden Palm

Địa chỉ: 418 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Công việc thực hiện: Cung cấp vật tư phụ và nhân công lắp đặt hạng mục hệ thống điện, báo cháy, BMS & điện nhẹ

Thời gian: 2017

Giá trị hợp đồng: 2,032,811,530