Dự án Meiko Thang Long

Tên dự án: Meiko Thang Long

 

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Thăng Long - Đông Anh - Hà Nội

 

Công việc thực hiện: Thi công cấp nguồn cho nhà máy sản xuất nhà máy Meiko Thăng Long

 

Thời gian: 2018

Giá trị hợp đồng: 2,250,000,000